سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

حسین خرمی – کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
بهروز زارعی – دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

فرایند بین المللی کردن شرکتها در یک سیستم سیستم ها (System of Systems) به وقوع می پیوندد و روشهای ابتکاری متدولوژی حل مسئله در این نوع سیستم ها می باشند. مدل کردن فرایندی که در این نوع سیستم های پیچیده به وقوع می پیوندد حائز اهمیت است. با توجه به اینکه در ادبیات ضرورت توجه بیشتر به ابتکارات بکار گرفته شده توسط افراد در بین المللی کردن کسب و کارهای کوچک و متوسط مورد تاکید قرار است، این مقاله مدل بین المللی کردن شرکتهای کوچک و متوسط را مبتنی بر روشهای ابتکاری ارائه می نماید. طی مصاحبه با ۱۵ نفر از کارآفرینان/مدیران شرکتهای کوچک و متوسط بین المللی شده- که هر یک به دفعات جایزه ملی صادرات زا اخذ نموده اند- و با بکار گیری روش تحقیق نظریه برخاسته از داده ها، روشهای ابتکاری استخراج و مدل بین المللی کردن کسب و کارهای کوچک و متوسط مبتنی بر روشهای ابتکاری اکتشاف شده است. نظر به اینکه این مدل برخاسته از تجارب بکارگرفته شده در این حوزه می باشد می تواند کمک مهمی به چالشهای حوزه کارآفرینی بین المللی چون: تثبیت موقعیت در بازاریابی خارجی، ابزارهای حل مسئله در فرایند بین المللی شدن، افزایش فروش، سودآوری و خلق ارزش افزوده نماید.