سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی جعفری – مدرس نیروی آزادگروه معماری آموزشکده فنی و حرفه ای دکتر معین رشت
علی سیف – کارشناسی مهندس عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
طاهره خیرخواه – مدرس و معاون آموزشی آموزشکده فنی و حرفه ای دکتر معین رشت

چکیده:

در کشور ایران نزدیک به ۲۷۰۰ کیلومتر مرز آبی وجود داردکه بخش عمده واردات وصادرات کالا از طریق همین مرزها انجام می گردد. با توجه به نقش مهم بنادر در زنجیره عظیم حمل و نقل دریایی، بهبود عملکرد انسان واستفاده بهینه از امکانات و منابع موجود از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در این مقاله یک روش بهینه جهت دست یابی به بیشترین جریان کالا،تسریع عملیات تخلیه وبارگیری ودر نتیجه بالا بردن بهره وری بنادر تشریح شده است. در این مقاله افزایش بهره وری بنادر به لحاظ تخصیص اسکله، تجهیزات و اماکن بندری به روش های مختلف مانند مدل شبکه، برنامه ریزی عدد صحیح و جست وجوی جهت دار مورد بررسی قرار گرفته است.سپس با استفاده از یک روش ابتکاری مدل بهینه تخصیص منابع، با در نظر گرفتن تاثیر کالاهای استراتژیک، جریمه های تاخیر (دموراژ)، سازماندهی نیروی کار و تاثیر آن در بهره وری بنادر طراحی شده است. در طراحی الگوریتم ها اثر پارامترهایی چون: میزان تجهیزات، هزینه تجهیزات جدید، آنالیرز اقتصادی،کالاهای استراتژیک، جریمه های تاخیر،ظرفیت انبارها، اولویت دادن به کشتی های خارجی و سایر پارامترهای موثر بر عملکرد بنادر در نظر گرفته شده است. در انتها مدل ارائه شده دریک برنامه رایانه ای و برای یک بندر فرضی بابعد محدود اجرا شده است و خروجی های آن با خروجیهای حل همان مساله در یک بسته نرم افزاری مقایسه شده است.