سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عماد صمدایی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سعید لسان –

چکیده:

باتوجه به افزایش اهمیت بحث کیفیت توان درشبکه توزیع بررسی و اصلاح تجهیزات جبرانساز و راه های افزایش بازدهی آنها میتواند تاثیر زیادی درکاهش اثرات مخرب ناشی ازا ختلالات درشبکه داشته باشد اکتیو فیلترها به عنوان پراهمیت ترین و به صرفه ترین تجهیزجبرانساز درصانیع و شبکه وابستگی شدیدی به الگوریتم بکاررفته برای اشکارسازی و کلیدزنی دارد دراین مقاله یک روش جدیدبه نام STF-PQ و همچنین یک روش بهبود یافته برای الگوریتم اکتیو فیلترارایه شده است این الگوریتم براساس استخراج هارمونیک ها دردو قسمت حلقه پسخور و حلقه پیشخور و با بکارگیری فیلتر خود تنظیم stf و سپس با بهره یگری ازتکنیک کلیدزنی کنترل کننده جریان باند هیسترزیس دقت زیادی درحذف هارمونیک از خود نشان میدهد نتایج شبیه سازی و همچنین با مقایسه با روشهای موجود این افزایش کارایی درجهت حذف هارمونیک را به خوبی نشان داده است.