سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید حامد شکیب – کارشناس ارشد عمران، گرایش آب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی ، کرمان
محمد جواد خانجانی – استاد، بخشمهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر ، کرمان، ایران

چکیده:

مهمترین گام در تحلیل رفتار و کمینه سازی حرکتی یکسکوی شناور در برابر شرایط محیطی، بررسی نوع سیستم مهاربندی و پارامترهای هندسی آن تحت اثرگذاریهای هیدرودینامیکی محیطی است. یکی از بهترین روشها برای این منظور، مطالعه آزمایشگاهی مدل سکو است. نتایج آزمایشگاهی زمانی قابل استناد هستند که مدلسازی و شرایط آزمایشگاهی تا حد ممکن بیشترین تطبیق را با شرایط محیط دریا و سازه اصلی(پروتوتیپ) داشته باشد. در این مقاله مدل یکسکوی شناور در آزمایشگاه ساخته شده و اثرات سیستم مهاربندی، شکل هندسی پایه های سکو و همچنین اثر وزن سازه با ایجاد تغییراتدر عمق آبخوری بر کمینه سازی حرکتهای افقی و قائم آن بررسی گردید.