سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید کاوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی آمار نظری دانشگاه شهید بهشتی
فیروزه ریواز – استادیار گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در سالهای اخیر با توجه به در دسترس قرار گرفتن مجموعه داده های متنوع وابسته فضایی و زمانی، مدل های مختلف فضایی- زمانی برای تحلیل آنها ارائه شده اند. در بین این مدل ها، مدل های پویا با توجه به در نظر گرفتن تغییرات در طی زمان های متفاوت، از اهمیت زیادی برخوردارند. یک از کاربردهای مدل های پویا، در مدل بندی فرآیندها و سیستم های اقتصادی است که تحت تأثیر عوامل گوناگونی مانند سیاست گذاری ها، در دوره های زمانی مختلف از الگوی ثابتی پیروی نمی کنند. در این مقاله ضمن معرفی یک مدل پویان فضایی- زمانی و بیان ویژگی های آن، با به کارگیری روش بیزی مورد تحلیل قرار می گیرد. در ادامه، روش انجام پیشگویی به کمک این مدل بیان می شود.