سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد امیرخان – گروه مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین (ع)
حسن جهانشاهی – مرکز تحقیقات مهندسی سیستمهای دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده:

مسئله طراحی شبکه توزیع محصولاتدر زنجیره تامین با توجه به شرایط تجاری و محیطی توجه بسیاری را در سالهای اخیر به خود جلبکرده است از طرفی دیگر عدم قطعیت های موجود در چنین شبکه ها بسیاری از محققین را بر آن داشته است که با توسعه ابزارهای تصمیم گیری مناسب این عدم قطعیت ها را شناسایی کرده و آن ها را در مدلهای خود لحاظ نمایند دراین مقاله با استفاده از مجموعه های فازی یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط امکانی دو هدفه برای توزیع محصولات مختلف در یک شبکه توزیع سه رده ای چند کالایی و چند دوره ای ارایه می گردد. در مدل فوق پارامترهای موجود در مسئله بصورت فازی لحاظ شده است.