سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی سمیعی سارخانلو – دانشگاه صنعتی سهند تبریز
داور گله دار – شرکت ارتا سبلان اردبیل
محمدرضا عزیزیان – دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

دراین مقاله مدل بردار فضایی موتور القایی درحالت متقارن و نامتقارن ناشی ازخطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور ارائه می شود این مدل کهدر نرم افزار Matlab/Simulink شبیه سازی شده گرافهای بردار فضایی ولتاژ و جریان استاتور و شکل موج جریان القایی داخل حلقه اتصال کوتاه را به دقت خوبی ارائه می دهد با بررسی نتایج مشاهده می شود که اندازه جریان القایی حلقه اتصال کوتاه زیاد و مضر است همچنین گراف بردار فضایی حالت مانای جریان استاتور در حین کار سالم موتور با گراف بردار فضایی ولتاژ ورودی متناسب است ولی با وقوع این خطا بردار فضایی جریان استاتور رفتاری متفاوت نسبت به به برداری فضایی ولتاژ استاتور نشان میدهد بنابراین در طراحی آشکارساز جهت تشخیص این خطا می توان این را الگو بکاربرد پیش بینی می شود که این روش روشی بهینه و مطمئن برای آشکارسازی این نوع خطا باشد