سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی پورصادق – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز،
فرشاد آزاد –
عبدالحسین جهانمیری – استادان دانشگاه شیراز
محمدرضا رحیم پور –

چکیده:

فرآیند هیدرو فرمیلاسیون الفین ها یکی از فرآیندهای میانی و مهم واحدهای تولید اکسو الکل ها است. یکی از مشکلات عملیاتی فرایند سنتز اکسو، دی اکتیو شدن کاتالیست است. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از دادههای واحدصنعتی در طی ۸۲۲ روز از آغاز فرآیند، با شبیه سازی راکتور و حل معادلات موازنه جرم و انرژی برای آن، تغییر فعالیت اکتیویته کاتالیست محاسبه شده و سپس یک رابطه ریاضی برای تخمین اکتیویته کاتالیست به این داده ها برازش شد. بااستفاده از الگوریتم ژنتیک ضرایب بهینه رابطه ریاضی بدست آمد. همچنین یک مدل شبکه عصبی مصنوعی نیز برایتخمین اکتیویتی کاتالیست مورد استفاده قرار گرفت. برای این منظور مدل شبکه عصبی فید فوروارد با دو لایه پنهان به کار رفته که مدل شبکه عصبی ارائه شده و مدل ریاضی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک به ترتیب با خطای مربعات متوسط×۱۰- ۲٫۰۴۱ و ۳ ×۱۰-۶۵٫۲ و خطای متوسط نسبی ۰٫۱۱۴۱ و ۰٫۶۰۲۷ در تخمین اکتیویته کاتالیست بدست آمدند در نهایت تطابق قابل قبولی بین هر دو مدل و داده های صنعتی مشاهده شد و نتایج نشان داد که شبکه عصبی می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در تخمین دی اکتیو شدن کاتالیست ها مورد استفاده قرار گیرد