سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مهدی علیپورواوسری – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

بدون تردید چرخهای اقتصاد جهان با اتکا برحمل و نقل پرشتاب تر ازگذشته شده و هرگونه اخلالی در امرحمل ونقل سبب کندی درگردش چرخهای اقتصاد می شود. ازسوی دیگر پذیرش این نکته ضروری است که اساس حمل ونقل بر پایه نرخ سوخت مصرفی استوار است. درراستای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت سوخت، بحث تاثیرات بالقوه این افزایش برشبکه گسترده حمل ونقل کشور مطرح می گردد؛ دراین میان سیستم حمل ونقل جاده ای با حجم بالای ترانزیت کالا مورد توجه بیشتری قراردارد. دراین مقاله تاثیر افزایش قیمت سوخت بر کرایه جابجایی کالا در بخش جاده ای بر حسب تن کیلومتر محاسبه – شده و با توجه به پارامترهای مرتبط دراین زمینه از جمله : تناژبار، نوع محموله، نوع بارگیر، میزان سوخت مصرفی، هزینه و غیره، مدل بهینه شده تحقیق ارائه می گردد. نوع کالا و نوع بارگیر در مدل ، طبق ۰۸ هزار بارنامه صادر شده از مبدا شهر ساری به کل ایران از سال ۶۸۰۱ الی ۶۸۳۸ استفاده شده است. قیمت سوخت مورد استفاده درمدل قیمت بعد ازطرح هدفمندی یارانه ها است. مدلاستفاده شده از نوع رگرسیونی چند مجهوله می باشد. دراین مدل به ازای رشد قیمت سوخت برای جابجایی کالا، کرایه به ازای تن _ کیلومتر جابجا شده در نرم افزار spss ،حدوداً ۲٫۲ . و ۶۲٫۰ درصد رشد را به ترتیب برای تریلی و سایر وسایل نقلیه جز تریلی نشان می دهد