سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا عزمی – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه الزهرا تهران
معصومه کردیان – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

چکیده:

دراین مقاله یک مدل محاسباتی اعتماد مبتنی بر شهرت ارائه شده که در آن اعتماد بصورت اعتماد به کالا و اعتماد به طرفین معامله محاسبه می شود محاسبه هرکدام ا زاین اعتماد ها براساس تجربیات شخصی و توصیه های دیگران است و درجه اعتبار این تجربیات براساس تعداد و واریانس های آنها محاسبه می شود اعتبار توصیه کننگان نیز با استفاده از نظرات همسایه های برتر و تجربیات شخصی بدست می آید روشهای اعتبار سنجی مطرح شده و استفاده از فاکتورهای چون زمان ارزش و ضریب نمره منفی معامله قابلیت تشخیص و مقابله با حملات بدخواهان و ایزوله کردن آنها را به مدل میدهد مدل دریک شبکه ی تجارت الکترونیک همتا به همتا پیاده سازی و برتری های آن در مقایسه با یک مدل مرجع ارزیابی شده است.