سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا کاظمی متین – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
لیلا صالحی – کارشناس ارشد تحقیق در عملیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

در ادبیات تحلیل پوششی داده هاDEA)مدل های مختلفی جهت ارزیابی عملکرد واحد ها، وقتی با داده های منفی روبرو هستیممطرح شده است. مدل اصلاح شده کراندارBAM)در ارتباط با خانواده مدل های جمعی توسط کوپر و همکاران ( ۲۰۱۱ ) معرفی شد، اینمدل با هر گونه بازده به مقیاس چه ثابت و چه متغیر کارمی کند و اندازه کارایی قابل قبولی را ارائه می دهد. بدین خاطر مدلBAM)ازجایگاه خاصی در تحلیل پوششی داده ها بر خور دار است. برای اعتبار بخشیدن بیشتر به مدلBAM)مدل را با اعداد منفی روبرو می کنیم و نشان می دهیم ویژگیهای مدلBAM) وقتی داده ها منفی هستند حفظ خواهد شد؛ سپس به معرفی کوتاه دو مدل RDM),MSBM) می پردازیم. این دو مدل برای داده های منفی طراحی شده اند. طبق قضیه ای اندازه کارایی این سه مدل را به هم ربط می دهیم هر سه مدل را بر روی داده های مثبت و منفی تعدادی از بانکهای حاشیه خلیج فارس پیاده کرده و صحت قضیه را نشان می دهیم.