سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خشایار ملکان – دانشجوی کاشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب
افشین شریعت مهیمنی – استادیار حمل و نقل، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
ایرج برگ گل – استادیار حمل و نقل، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده:

تصادفات رانندگی در تقاطعات داخل شهری از جمله وقایع معمول شبکه حمل ونقل هر کشور م یباشد که سالیانه خسارات مادی و معنوی زیادی را بر جوامع بشری تحمیل می کند. در این مطالعه به بررسی روش جدیدی در زمینه ارزیابی ایمنی تقاطعات درون شهری با استفاده ازSSAM 1 یا مدل ارزیابی ایمنی جایگزین و بکارگیری آن در یکی از تقاطعات شهر کرج پرداخته شده است. در این راستا با انجام مطالعات میدانی، شبیه سازی تقاطع در نرم افزارVISSIM صورت پذیرفت. نتایج مطالعه نشان داد که م یتوان از این روش برای برآورد ریسک برخورد ۲ در تقاطع استفاده کرد و برای مثال با کاهش حداکثر سرعت مجاز از ۶۰ کیلومتر در % ساعت به ۴۰ کیلومتر در ساعت، برخوردهای ترافیکی را می توان به میزان %۱۳ کاهش داد.