سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مرضیه مرتضایی – استادیار دانشگاه علم و صنعت
محمدسعید جبل عاملی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

مساله مکان یابی تسهیلات طراحی شبکه علاوه بریافتن مکان بهینه برای تسهیلات به صورت همزمان به دنبال طراحی بهینه شبکه زیرساختی نیز می باشد این کار با هدف کمینه سازی مجموع هزینه های استقرار تسهیلات طراحی شبکه و هزینه های حمل و نقل صورت می پذیرد دراین مقاله مساله مکان یابی تسهیلات طراحی شبکه درحالتی که ظرفیت تسهیلات و لینک ها و همچنین بودجه مورد نیاز برای ساخت آنها محدود است با درنظر گرفتن تقاضای احتمالی برای مشتریان و سطح سرویس مشخص برای خدمت دهی مدلسازی و حل می گردد با توجه به طبیعت دو مرحله ای مسائل درمحیطهای احتمالی برای حل مساله تحقیق یک الگوریتم ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته که درمرحله نخست مکان استقرار تسهیلات و پیکربندی شبکه اصلی توسط الگوریتم شبیه سازی تبریدی تعیین شده و درمرحله دوم چگونگی تخصیص مشتریان به تسهیلات از طریق حل دقیق مشخص می گردد.