سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احسان علیمردانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
سیداحمد شهیدی یاساقی – مربی گروه علوم و صنایع غذایی

چکیده:

در۲۰ سال گذشته تغییرات قابل توجهی دربازار بین المللی مواد غذایی رخ داده است که منتهی به تقاضاهای زیاد برای تولید رقابتی شده است صنایع غذایی باید فرایند تولید خود را جهت برداشتن قدمهای بزرگ به سوی کیفیت بهتر و کاراتر در فرایند با این بازار جدید هماهنگ کند امروزه در صنایع لبنی بهینه سازی و تئوری های کنترل نقش بسزایی دارد صرفنظر از فاکتورهای بهینه تولید محصول مطلوب همواره یک چالش مهم است امروزه راه حل این مساله ترکیبی از علم بیولوژی مهندسی و تئوری سیستم ها می باشد دانش تجربی کافی درصنعت موجود است تئوری های فازی روشهای جایگزین فراهم می کنند دانش عملیات فرایند جاری یک منبع با ارزش دیگر است که می تواند از طریق ترکیب روشهای چند متغیره نظیر شبکه های عصبی مصنوعی به دست آید.