سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهر رجایی – دکتری عمران آب – محیط زیست، استادیار گروه عمران دانشگاه قم
فرهاد صدیق – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های هیدرولیکی گروه عمران دانشگاه قم

چکیده:

رودخانه مارون یکی از سر شاخه‌های رودخانه جراحی و از رودخانه‌های مهم استان خوزستان می‌باشد . اهمیت مطالعات کیفیت رودخانه مارون از آنجا مشخص می‌شود که این خود در مسیر خود آب مورد نیاز شهرها ، روستاها و نیز هزاران هکتار اراضی کشاورزی ، باغات ، نخلستان ها و کارخانجات صنعتی را تأمین نموده و در نهایت به تالاب شادگان منتهی می‌گردد . در این مقاله، عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در مدل کردن تغییرات شوری آب رودخانه مارون در ایستگاه‌های مارون- بهبهان و مارون- چم نظام مورد بررسی قرار گرفته است . داده‌های استفاده شده در این ایستگاه‌ها در بازه سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۷ می‌باشد. غلظت یون‌های سدیم ، کلسیم، منیزیم، کلر، سولفات ، بی کربنات ، pH ، دبی و روز- سال به عنوان پارامترهای ورودی مدل و هدایت الکتریکی EC)) به عنوان پارامتر خروجی در نظر گرفته شد. مشاهده شده شبکه‌های عصبی مصنوعی قادر به مدل سازی پارامتر EC با ضریب هم‌بستگی بسیار بالا محوطه بسیار کم می‌باشد. در ادامه میزان حساسیت EC نسبت به هر یک از پارامترهای ورودی بررسی شد و در سن بالای یون‌های سدیم به کلرنسبت به دیگر پارامترها مشاهده گردید .