سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قدرت اله صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
بهمن سلیمانی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
حسن امیری بختیار – معاونت مدیر زمین شناسی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
محمدرحیم کریمی – سرپرست پروزه مطالعات زمین شناسی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:

بهینه سازی استفاده از منابع هیدروکربنی در جهان به عنوان یک هدف جدی مطرح می باشد و اولین گام دراین راستا توصیف مخزن است. به منظور شناخت بهتر ساختمان نفت گیرها و مدیریت آنها، مدل سازی آنها انجام می شود. این دانش به طور کلی بخشی از نیاز صنعت نفت را در امر مطالعه و توسعه میادین به خود اختصاص داده است. به همین منظور نرم افزارهایی طراحی شده که با به کارگیری روش های زمین آماری، فرآیند مدل سازی را با دقت بسیار بالایی انجام می دهند ، از جمله می توان به نرم افزار مدل سازی استاتیک مخزنRMS) اشاره کرد. در این مطالعه جهت مدل سازی سه بعدی ساختمانی و پتروفیزیکی آسماری، از نمودارهای ارزیابی پتروفیزیکی برداشت شده از چاه های این میدان و نقشه های زیرزمینی، توأماً استفاده شده است. نتایج نشان داد که این میدان دارای ساختمان تاقدیسی کشیده، متقارن با روند زاگرسی است. مخزن آسماری در این میدان به هشت زون تقسیم می شود. پس از ساخت شبکه سه بعدی و مدل سازی پتروفیزیکی، نقشه های هم ارزش توزیع خواص پتروفیزیکی تخلخل، اشباع آب و ضخامت خالص به ناخالصN/G تهیه شد. نتایج نشان داد که زون های ۱و۲و۳ زون های بهر هده مخزن هستند. زون ۲ در مقایسه با سایر زون های بهره ده، بیشترین حجم نفت در جای مخزن ۶۵/۵% را در خود جای داده است.