سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی عمویی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
حامد صابریان – دانشجوی کارشناسی ارشد
زهره حمیدی اصفهانی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ازگیل Eriobotrya japonica Lindl. متعلق به خانواده Rosaceae و یک درخت همیشه سبز بومی چین بوده است و درمازندران نیز یافت می شود دراین آزمایش ضمن خشک کردن میوه ازگیل نسبت رطوبت درهر زمان برای هر تیمار اندازه گیری شد و با ۹ مدل ریاضی برازش گشت آزمایشات در سه سطح دمایی ۶۰و۷۰و۸۰ درجه سانتیگراد و خلا ۵۲cm-Hg توسط یک اون تحت خلا مجهز به پمپ خلا صورت گرفت انالیز رگرسیون مدلهایمختلف و همچنین مقادیر معیارهای rsme و X2 نشان داد که مدل page از بین مدلهای ارایه شده بهترین پیشگویی را داشته است. ضریب انتشار نمونه های ازگیل دردمای ۶۰و۷۰و۸۰ درجه سانتی گراد به ترتیب برابر با ۳/۹۳۴×۱۰۸ و ۴/۹۱۸×۱۰-۸ و ۶/۸۸۵×-۸۱۰ مترمربع برثانیه بدست آمد.