سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی گلشن – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان ،سپیدان، ایر
صفیه قاسمی – باشگاه پژوهشگران جوان، واحد سپیدان، دانشگاه آزاد اسلامی، سپیدان، ایر
علی مصلح – باشگاه پژوهشگران جوان، واحد سپیدان، دانشگاه آزاد اسلامی، سپیدان، ایر
سونیا شعبانی – باشگاه پژوهشگران جوان، واحد سپیدان، دانشگاه آزاد اسلامی، سپیدان، ایر

چکیده:

در این مقاله محتوى بصرى تصاویر با استفاده از ویژگی هاى سطح پائین تصویر توصیف می شود. با استفاده از الگوریتم ژنتیک موثرترین ویژگی ها ازلحاظ میزان تاثیر در کارایی سیستم بازیابی استخراج می شوند. به منظور توصیف بافت و رنگ تصاویر به ترتیب از فیلتر گابور و هیستوگرام محلی تصاویر استفاده می شود. جهت بررسی و مقایسه کارآیی سیستم بازیابی از منحنی دقت- فراخوانی، پارامترهای میانگین دقت و میانگین فراخوانی استفاده شده است. نتایج حاصل از پیاده سازی و ارزیابى هاى انجام گرفته، نشان دهنده افزایش کارآیی سیستم می باشد.