سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرجان معظم نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی آب
محمدسعید احدی – کارشناس ارشد گرایش سازه های هیدرولیکی
حسین بنکداری – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی کرمانشاه
احمد طاهری شمسی – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

براورد توزیع سرعت در کانالهای مصنوعی و طبیعی روباز همواره مورد توجه محققین بوده است توزیع سرعت و نهایتا سرعت متوسط و ماکزیمم به عنوان پارامترهایی مهم در براورد توزیع تنش برشی دبی و رسوب انتقالی درمسائل هیدرولیکی مطرح می شوند محققین مدلهای مختلفی را برای براورد توزیع سرعت در کانالهای روباز پیشنهاد نموده اند این مدلها دارای پارامترهای متعدید می باشند که محدودیتهای موجود در محاسبه این پارامترها ناشی از شرایط محیطی کاربرد این مدلها را محدود ساخته است به خصوص در مورد کانال های روباز طبیعی رودخانه ها که امکان محاسبه و اندازه گیری این پارامترها مقدور نمی باشد دراین مقاله با ساده سازی معادله ناویراستوکس و بهره گیری از قانون بایوساوار مدلی برای براورد توزیع سرعت پیشنهاد گردیده است که امکان براورد توزیع سرعت در سرتاسر مقطع عرضی کانالهای روباز طبیعی و مصنوعی را فراهم می سازد.