سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا بهاالدینی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان ، سپیدان،
محمد فاتحی مرجی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد
احمد قربانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

چکیده:

یکی از پارامتری مهم برای طراحی تونل ها و فضاهای زیرزمینی که در سال های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است، مقاومت سنگ های موجود در منطقه در برابر انتشار درزه یا همان چقرمگی شکست سنگ می باشد. این پارامتر با تأثیر بر عوامل مختلفی مانند زمان پایداری ت وده سنگ، در تونل، میزان مچاله شوندگی و تورم، نرخ نفوذ TBM در طراحی و مدلسازی تونل دخیل می شود. در این مقاله برای تعیین میزان چقرمگی مود I شکست سنگ با استفاده از آزمایش قطعات نیم قرص (SCB) با شکاف مستقیم مدل ه ایی تجربی ارائه شده است. ا ین آزمایشات بر روی تعداد ۴۰ نمونه صورت گرفت که پس از تعیین مقدار چقرمگی هر کدام از نمونه ها مدل هایی برای تعیین چقرمگی شکست ارائه شده است.