سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالرضا اسماعیلی – عضو هیئت علمی پژوهشکده فیزیک پلاسما گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
ابوالفضل شاکری فر – دانشجویان کارشناسی ارشد برق قدرت دانشگاه مازیار نور
مجتبی خانعلی زاده اینی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت

چکیده:

هدف اصلی این مقاله ارائه مدل جدید برای شبیه سازی دقیق فرورزونانس ترانسفورماتورها با استفاده از سیمولینک نرم افزار مطلب است. در این مقاله، ابتدا انواع هسته های ترانس و رفتار مغناطیسی آن ها بررسی می شود و سپس برای شبیه سازی دقیق حالات گذرای آن، مدلگسترده ترانسفورماتور بر پایه اصل دوگانگی مدار مغناطیسی معرفی می شود. دو ترانس متداول با هسته ی سه و پنج ستونه در محیط سیمولینک مطلب و برای مشخص کردن میزان دقت این مدل مقایسه می گردد. نتایج شبیه سازی با مقادیر اندازه گیری شده واقعی، مقایسه می شود و شبیه سازی های فرورزونانس با استفاده از مدل های پیشنهادی و مدل های ترانسفورماتور موجود در محیط سیمولینک مطلب انجام می گردد. نتایج این مقایسه به خوبی بیانگر این است که می توان برای مطالعه حالت گذرای ترانسفورماتور از این مدل جدید استفاده نمود