سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا صفابخش – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
مریم سپهری نور – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

تشخیص وجود انسان در تصاویر توسط کامپیوتر دارای کاربردهای زیادی در زمینه های تجاری،امنیتی، و قانونی می باشد. از آنجمله می توان از تشخیص انسان به عنوان پیش نیازی برای شناسائی او و یا آنالیز حرکت نام برد. در این مقاله تشخیص وجود انسان کم پوشش در یک تصویر ورودی دودوئی با استفاده ازمدل بدن انجام می شود. فرض بر آن است که تصویر دودوئی با استفاده از ویژگیهای رنگ و بافت پوست بدن، از روی یک تصویر رنگی ورودی ایجاد شده است. مدلهای مختلف موجود برای بدن انسان مورد بررسی قرار می گیرند و مدل جدیدی برای ارائه بدن پیشنهاد می گردد. نتایج حاصل از کاربرد مدل پیشنهادی بهبود محسوسی را نسبت به مدلهای پیشین نشان می دهد