سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی جباری ظهیر آبادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی عضو باشگاه پژوهشگران جوان دا
کلثوم نامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده:

تحقیقات گاردنر و دیگر دانشمندان در زمینه هوشهای چندگانه نشان می دهد، در انسان بر خلاف باور عمومی که انسان ها را مانند لوح سفیدی فرض می کنند که هر چیزی را می توان به شیوه ای به وی آموزش داد، هوش های چندگانه وجود دارد که کاملاَ از یکدیگر مستقل هستند. انواع هوش از نظر گاردنر به صورت زیر میباشند: ۱- هوش زبانی ۲- هوش منطقی – ریاضی -۳ هوش دیداری- فضایی ۴- هوش بدنی جنبشی ۵- هوش موسیقیایی ۶- هوش برون فردی ۷- هوش درون فردی . مقاله حاضر ابتدا به تشریح و ویژگیهای یک سازمان یادگیرنده، ابعاد و مؤلفههای آن میپردازد و پس از توضیح انواع هوش از دیدگاه صاحب نظران مختلف، هوشی چندگانه معرفی میکند که کمتر در ادبیات علوم شناختی تعلیم و تربیت به آن پرداخته شده است و با توجه به آن و مدل سازمان یادگیرنده، مدلی برای مدیریت سازمانهای یادگیرنده با هوشهای چندگانه ارائه میدهد.