سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی جباری ظهیرآبادی – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مر
اکبر جدیدی محمدآبادی – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مر

چکیده:

تحقیقات گاردنر و دیگر دانشمندان در زمینه هوش های چندگانه نشان می دهد، در انسان بر خلاف باور عمومی که انسان ها را مانند لوح سفیدی فرض می کنند که هر چیزی را می توان به شیوه ای به وی آموزش داد، هوش های چندگانه وجود دارد که کاملاً از یکدیگر مستقل هستند. انواع هوش از نظر گاردنر به صورت زیر می باشند: ۱- هوش زبانی ۲- هوش منطقی- ریاضی ۳- هوش دیداری- فضایی ۴- هوش بدنی جنبشی ۵- هوش موسیقایی ۶- هوش برون فردی ۷- هوش درون فردی ۸- هوش طبیعت شناسی. مقاله حاضر ابتدا به تشریح و ویژگی های یک سازمان یادگیرنده، ابعاد و مؤلفه های آن می پردازد و پس از توضیح انواع هو از دیدگاه صاحب نظران مختلف، هوشی چندگانه معرفی می کند که کمتر در ادبیات علوم شناختی تعلیم و تربیت به آن پرداخته شده است و با توجه به آن و مدل سازمان یادگیرنده، مدلی برای مدیریت سازمانهای یادگیرنده با هوش های چندگانه ارائه می دهد.