سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پدرام خیرخواه ثابت قدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه علوم و تحقیقات
مهدی روانشاد نیا – دکتری مدیریت ساخت دانشگاه امیرکبیر- عضو هیئت علمی مدیریت ساخت دانشگاه
سعید رمضانی – پژوهشگر مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی – کارشناس ارشد مهندسی صنابع

چکیده:

پرداختن به بحث مدیریت ماشین الات و روشهای نگهداری و تعمیرات می تواند باعث افزایش عمر ماشین و به واسطه ان کاهش هزینه و زمان پروژه ها ، جلوگیری از خرابی های ناگهانی ماشین آلات ، کاهش خروج ارز به واسطه نیاز کمتر به واردات قطعات و ماشین الات ، کمک به تولید کننده داخلی ، افزایش توان شرکتها برای شرکت در مناقصات بین المللی و دیگر نتایج ان نظیر حفظ محیط زیست گردد. مقاله حاضر به ارائه نتایج تحقیقی در خصوص تعیین عمر اقتصادی ۷۳ لودرکوماتسو ۴۷۰ – WA پرداخته و با ارائه مدل پیشنهادی جهت تعیین زمان بهینه جایگزینی به روش آنالیز هزینه چرخه عمر ، با مشخص کردن هزنه های مالکیت با آزمون خبرگی ، هزینه هایذعملیاتی و نگهداری و تعمیرات از مساتندات پروژه ، با استفاده از تکنیک های اقتصاد مهندسی ، به کارگیری نرم افزار آماری SPSS و با منظور کردن محاسبات تورم و ارزش زمانی پول می پردازد. پمنا با داده کاوی انجام شده برای لودرهای مورد مطالعه پیشنهاداتی جهت استفاده بهینه از منابع لودهای فعال در مطالعه موردی مطرح می کند. نتایج تحقیق در یک مطالعه موردی برای ماشین الات حمل و بارگیری به کارگیری شده ، حاصل این تحقیق برای شرکتهای پیمانکار فعال در زمینه عملیات خاکی قابل استفاده خواهد بود. تا با استفاده از آن زمان مناسب جایگزینی ماشین الات خود را تعیین و نسبت به بازسازی ناوگان ماشین الات خود اقدام نمایند.