سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالقاسم صادقی – اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدرضا ولوی –

چکیده:

امروزه انجام عملیات نظامی بدون برخورداری ازسامانه های قدرتمند فرماندهی و کنترل درتمامی فرایند عملیات از لجستیک تاصحنه نبرد تقریبا غیرممکن است معمولا فرایندهای فرماندهی و کنترل شبکه ای ازگره ها و عاملهای مختلف را ذییل یک ساختارتصمیم گیری یک پارچه مدیرتی می کنند یکی از مسائل مهمی که این شبکه ها با آن مواجه می شوند تعدادزیاد گره ها تنوع گره ها ناهمگن بودن شبکه دینامیک بودن لحظه ای گره ها و امثال آن است که باعث پیچیدگی درمدیریت و نگهداری این شبکه ها و خدمات ارایه شده رویآنها می شود یکی از ملزومات اصلی مدیریت این شبکه ها اولویت بندی و ارزش گذاری گره های شبکه درجهت تعیین گره های مهمتر و حیاتی تر است تا بتوان از آن دربرنامه ریزی پایداری و امنیت سرویس های شبکه استفاده نمود دراین مقاله سعی شده است مدلی برای محاسبه اهمیت و ارزش گره ها برمبنای جایگاه آنها درشبکه فرماندهی و کنترل ارایه شود.