سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار
حسن رشیدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

هزینه های بسیار زیاد سازمان های دولتی و همچنین نیاز به دسترسی سریع اشخاص به این نهادها برای دریافت اطلاعات و خدمات مورد نیاز باعث شده است که اکثر کشورهای جهان به سمت ایجاد روشهایی جهت بهبود امور جامعه حرکت کنندکه ایجاد دولت الکترونیک یکی از این روشها محسوب میشود دراین مقاله به معرفی دولت الکترونیک می پردازیم و نیازهای کسانی که به نوعی با این دولت سروکار دارند را برخواهیم شمرد در ادامهمزایای معماری سرویس گرا را برای استفاده در دولت الکترونیک برخواهیم شمرد و در نهایت مدلی را برای استفاده دردولت الکترونیک معرفی خواهیم کرد.