سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ایمانی – موسسه اصلاح وتهیه نهال وبذر کرج
داراب حسنی – موسسه اصلاح وتهیه نهال وبذر کرج
محمد جعفر آقایی – موسسه اصلاح وتهیه نهال وبذر کرج

چکیده:

بیمه محصولات کشاورزی به عنوان قدم بسیار مهمی می تواند در تضمین درآمد کشاورزان در زمان وقوع عوامل خسارت زای قهری و کمک به توسعه و تداوم کشت و کار این محصولات باشد. وجود ابزاری مناسب جهت برآورد مقدار واقعی محصول و بیمه آن ضرورتی مهم در این مورد است. لزوما برای این مهم می بایستی دستورالعملی وجود داشته باشد تا با استفاده از آن امکان تخمین یا برآورد میزان محصول فراهم گردد. دربرآورد میزان محصول شاخص ها یا صفات تعیین کننده میزان عملکرد می بایستی صفاتی باشند که برای کارشناسان بیمه قابل اندازه گیری باشد. از مهمترین این صفات می توان به سطح مقطع تنه، فاصله کاشت، تیپ بار دهی و عادت رشد، خشکیدگی سرشاخه داخل تاج (شاخه های یک ساله)، آبیاری وضعیت تغذیه (اغلب بیانگر رشد سالیانه) اشاره نمود. برای این منظور مدلی برای ارزیابی خسارت درختان بادام در فرایند بیمه محصولات کشاورزی تهیه گردیده است تا با استفاده از آن می توان نسبت به میزان محصول را بر اساس اندازه گیری صفات فوق وتعیین ضرایب مربوط به هریک از آنها و با بهره گیری از یک برنامه کامپیوتری برآورد نمود.