سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سروه ثابت قدم – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
جواد اسماعیلی – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپ

چکیده:

با توجه به نیاز کاربران به بازپیکربندی دستگاه تلفن همراه خود برای استفاده از پروتکلها و نرمافزارهای جدید، موضوع بازپیکربندی این دستگاهها بصورت جدی مورد توجه قرار گرفته است. واکشی و نصب نرمافزار از طریق ارتباط رادیویی، عمل بازپیکربندی دستگاه را در شبکه بیسیم تسهیل نموده است. به جهت محیط ارتباطی باز و رادیویی، مسأله واکشی و نصب نرمافزار درست و مطمئن روی دستگاه کاربر اهمیت بیشتری مییابد. برای پاسخگویی به این مسأله، در این مقاله یک مدل ارتباطی پیشنهاد شده است که در آن یک آژانس بیمه نرمافزاری، میتواند نرمافزار مورد نیاز کاربر را از لحاظ اطمینان، کنترل و صحت آن را تضمین نماید. تحلیل ارائه شده در این مقاله نشان میدهد که هزینه بالاسری این آژانس در شبکه ارتباطی می تواند قابل قبول باشد.