سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی صیادی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
عماد فرازمند –

چکیده:

بیش از یک دهه است که سازمان ها برای استقرار و پیاده سازی سیستم هایی که درجهت پیشبرد و بهبود تصمیم گیری مورد استفاده قرارمیگیرند هزینه های زیادی را متقبل می شوند پیاده سازی و استقرار این سیستم ها یک چالش سطح بندی و میزان کیفیت استقرار این سیستم ها چالشی دیگر است دراین مقاله از مدل بلوغ قابلیت که درزمینه مدیریت توسعه نرم افزار مورد استفاده قرار میگیرد و شامل پنج سطح ابتدایی تکرار پذیر تعریف شده مدیریت شده و بهینه سازی می باشد ایده گرفته شده و سطوح بلوغ هوش تجاری با استفاده از مدلبلوغ قابلیت در شش جنبه مختلف شامل کیفیت اطلاعات معماری انبار داده فناوری اطلاعات تحلیل و آنالیز فرهنگ یا رفتار و استراتژی و مدیریت طرح مورد بررسی قرارمیگیرد این مدل سازمان ها را یاری می کند تا درقدم اول جایگاه خود در مدل بلوغ را مشخص کنند سپس مقدمات و نیازهای قدم بعدی برای رسیدن به سطوح بالاتر بلوغ را دریابند.