سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سجاد عبدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
احمد ناصری – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجتبی اکبرپور – دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان
شهرزاد زمانی –

چکیده:

پیش بینی وضعیت مالی شرکت ها یکی از اموری است که امروزه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به منظور تصمیم گیری بهتر و تخصیص بهینه منابع به آن می پردازند. الگوهای پیش بینی ورشکستگی ازجمله راهکارهایی است که به این منظور بکارگرفته می شود. سیر استفاده از الگوهای ورشکستگی روز به روز به سمت پیچیده تر و کارآمدتر شدن پیش می رود. امروزه استفاده از شبکه های عصبی کاربردوسیعی در این زمینه دارد. در این تحقیق به منظور پیش بینی ورشکستگی از مدل شبکه عصبی استفاده شد و نتایج آن نیز حاکی از کارآیی بالای این مدل می باشد