سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدحسن کرمانی – دانشگاه علامه طباطبائی ره

چکیده:

مراکز رشد بهپدیده های فراگیر دربسیاری ازمناطق جهان تبدیل شده اند و به عنوان ابزاری برای ترویج و توسعه بنگاه های فناوری بنیان درنظر گرفته میشوند درعین حال نتایج متفاوت به دست آمده دراین نهادهاپرسشهای مختلفی را به ذهن متبادرمیسازد آنچه دراین عرصه حائز اهمیت است شناخت دقیق ماهیت این مراکز میباشد درحقیقت ارتقا عملکرد این مراکز بدون شناخت صحیح ماهیت این مراکز امکان پذیر نیست دراین مقاله با استفاده از مرور ادبیات مربوطه درپی معرفی مدلها و چارچوبهای مختلف ارایه شده برای تفهیم مراکز رشد بوده و دو مدل کارکرد محور ومنبع محور را توضیح داده و به تشریح اجزا آنها می پردازیم