سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هادی کریمی دهنوی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان، کارشناس ارشد معاون
سید نادر شتاب بوشهری – دکتری برنامه ریزی حمل و نقل، استادیار دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اص

چکیده:

نتایج بدست آمده از مدل های پیشبینی کاربری زمین به عنوان اطلاعاتی مهم در تغذیه مدل های پیشبینی حمل و نقل شهری به کار می روند. اکثر پژوهشگرانی که تا کنون بر روی مساله پیش بینی کاربری زمین در ایران تحقیقاتی انجام داده اند، از مدل ابداعی لوری استفاده نموده اند. یکی از فروض مهمی که پایه های مدل لوری بر آن استوار است، فرضی است که بر مبنای آن شاغلین یکمنطقه، اول محل کار خود را انتخاب کرده وبعد محل سکونت خود را با توجه به محل کاریشان تعیین می کنند. در این مقاله، بر اساس نتایج آزمونی آماری نشان داده شده است که فرض یاد شده در بالا که از اساسی ترین فروض مدل لوری است در ارتباط با رفتارمردم ایران (مردم اصفهان) صدق نمی کند، و لذا استفاده از مدل لوری در پیش بینی کاربری زمین برای شهرهای ایران با اشکال روبرو است.