سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فرزانه حیدرپور – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تقی جعفری تراجی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

پایه و اساس هر سرمایه گذاری، ارزشیابی صحیح و دقیق آن است. در بازار سهام نیز ارزشیابی سهم از همین درجه اهمیت برخوردار است. طی چند دهه گذشته مدلهای مختلفی برای ارزشیابی سهام شرکتها ارائه گردیده است که هر یک از این مدلها نتوانسته بنا به دلایلی همچون نوسانات نرخ تورم، شکل زمانی ارزشیابی، عدم پیش بینی مناسب درآمدها و … ارزشیابی دقیقی از قیمت سهام داشته باشند. مدلهای پوششی چندگانه از آنجائیکه در علوم پایه با کاهش خطاهای ارزشیابی روبه رو می باشد مورد توجه برخی از محققین و سرمایه گذاران حرفه ای قرار گرفته است. از طرف دیگر مدلها پوششی چندگانه نسبت به سایر مدلها، نیاز به محاسبات پیچیده و پیش بینی داده های حسابداری و نرخ بهره نمی باشد. در واقع اساس مدلهای پوشش چندگانه داده های تاریخی شرکتها می باشد که بر اساس این داده ها ارزش ذاتی سهام شرکتها محاسبه و با ارزش روز شرکت مورد مقایسه قرار می گیرد. در این مقاله ضمن ارائه مدلهای ارزشیابی و بررسی نقاط قوت و ضعف این مدلها و مقایسه آن با مدلهای پوششی چندگانه، مدلی مناسب برای ارزشیابی سهام شرکتها ارائه می گردد.