سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی جعفری – کارشناسی ارشد مخابرات

چکیده:

دراین مقاله الگوهای رایج عملیات پدافند هوایی ازعملیات مراقبت تا درگیری و همچنین ماموریت کلیه گره ها درحین یک عملیات فرماندهی و کنترل بررسی می شود همچنین با مدل نمودن هرکدام از بخشهای ماموریت پدافند هوایی درپاسداری ازقلمرو خودی درقالب یک محصول معماری DODAF به شرح کامل رخدادها قوانین و رفتارهای حاکم خواهیم پرداخت مساله اصلی درارایه مدلهای محصولات معماری DODAF وقتی نمود پیدا می کند که ما تاچه حد به جزئیات رفتاری و خصوصیات لحظه ای فرایندها درعملیات پدافند هوایی پرداخته باشیم یعنی درواقع معماری DODAF به ما کمک می کند تا یک مدل را بعنوان یک ابزار آنالیز حالت و رخدادهای عملیاتی برای سنجش میزان کارایی سامانههای سلاح و تصمیمات فرماندهی بکارببریم دراین مقاله سعی براین بوده تا با بررسی این جزئیات به یکی از مشکلات موجود درعملیات پدافند هوایی بنحو مطلوبی پرداخته شود.