سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روح اله صادقی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
علی محمد آخوندعلی – استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
فریدون رادمنش – استادیار گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا زمانی احمدمحمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تغییر اقلیم تغییر متوسط شرایط جوی در یک مکان یا ناحیه خاص می باشد. تا کنون نظریه های مختلفی درمورد دلایل ایجاد تغییرات اقلیمی ارائه شده است. پر طرفدارترین نظریه در این خصوص نظریه گلخانهای است. ارزیابی تاثیرات تغییر اقلیم بر منابع آب طی دو گام اصلی انجام می شود. در گام اول تغییرات در دما، بارش و متغیرهای دیگر اقلیم شناسی مانند تبخیر و تعرق بررسی می گردد و درگام دوم به بررسی تغییرات در رواناب با استفاده از خروجی های گام قبل میپردازند. مدلهای اقلیمی با فرض شرایط مختلفی که در آینده خواهیم داشت به پیشبینی پارامترهای اقلیمی آینده میپردازند. یکی از روشهای مدلسازی تغییرات اقلیم براساس استفاده از شبیه سازی ریاضی اقلیمی است که با نام مدلهای اقلیم جهانی یا چرخش عمومیGCM) شناخته میشوند. شبیه سازی با مدلهایGCM بر اساس مبادلات انرژی و مبادلات بین خشکی- اقیانوس- اتمسفر میباشد. این مدلسازی ها در مقیاس کوچک و در کوتاه مدت شبیه سازی مناسبی ندارند ولی در بازه های زمانی بالای ۱۰ سال شبیه سازی قابل قبولی ارائه میدهند.