سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس حسن نتا ج جلودار – دانشجوی دکتری مهندسی عمران
بهرام نوایی نیاء – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

آلاینده ها موادی هستند که به دلیل اثرات ناشی از فعل و انفعال آنها بالفعل و بالقوه موجبات سوء بهداشتی برای انسان ها و متعلقات آنها را فراهم می نمایند و برای تبدیل این مواد به مواد خنثی یا کم اثر مکانیزم هایمختلف بهمراه هزینه های اقتصادی ان باید متحمل شد پسماندهای شهری روستایی صنعتی خدماتی اداری و تجاری بیمارستانی عمده ترین کانون ایجاد الاینده های محیط زیست بشمار می آیند بمنظور ارایه راهکارهای پیشگیرانه یا برنامه های کنترل زیست محیطی اثرات این آلاینده ها با استفاده از برنامه های ریاضی یا مدلهای اقتصادی و زیست محیطی باید مورد ارزیابی قرار گیرد چندین مدل اقتصادی و زیست محیطی برپایه هزینه های اجرایی مدیریت مواد زائد و میزان خسارت ناشی از انتشار آلاینده های مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. سازمان حفاظت محیط زیست کشور به منظور پیشگیری و کنترل آلاینده ها جرائمی را پیش بینی نموده است اما یکی از نواقص آن مبنای ارزش گذاری و سطح و میزان خسارت وارده برمحیط پذیرنده است.