سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا زندی فر –
بابک نسرین پی –

چکیده:

دراین مقاله سعی ما براین است که مدلی برای ارتعاشات طولی عرضی و مقطعی تیرها با طولهای مختلف که ابتدا و انتهای آن ها ثابت شدها ست ارایه کنیم دراین راستا مدلهای ارتعاشی ارایه شده برای هریک از سه حالت فوق با استفاده از نرم افزار maple شبیه سازی شده است و مقادیر آن ها برای زمان ها و طولهای مختلف بصورت عددی محاسبه گردیده است سپس اعداد بدست آمده با مقادیر حاصل از حل تحلیلی مقایسه گردیده است.