سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا معتمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد حفاری و بهره برداری
ولی احمد سجادیان – دکتری نفت
محمد آبدیده – دکتری زمین شناسی

چکیده:

تحلیل پایداری دیواره چاه روشی برای بهبود اقتصادی عملیات حفاری ودوری ازمشکلاتی ازقبیل هرزروی گل حفاری و ریزش دیواره درحین حفاری و تولید است شناخت انواع گسیختگی های بوجود آمده دردیواره چاه درتحلیل پایداری اهمیت زیادی دارد پارامترهای ژئومکانیکی مخزن حاصل از بررسی های دینامیکی که با استفاده از لاگ صوتی شامل زمان گذر موج فشاری و برشی و لاگ چگالی بدست می آیند عبارتند از ضریب پواسون دینامیکی مدول الاستیسیته دینامیکی مدول برشی دینامیکی مدول حجمی دینامیکی مدول یانگ دینامیکی تنش عمودی و تنش افقی حداکثر که با استفاده از پارامترهای ژئومکانیکی و وارد کردن این پارامترها به نرم افزار FLAC3D به بررسی پایداری می پردازیم