سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر ، باشگاه پژوهشگران جوان ، ماهشهر ، ا
مهدی بیطرفان – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
جواد فرهادمفرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر ، باشگاه پژوهشگران جوان ، ماهشهر ، ا

چکیده:

وجود واحد های صنعتی زیادی که در کشور گاز سنتز تولید میکنند همانند واحد های تولید متانول …، وواحد های تولیدآهن اسفنجی در فولاد مبارکه ، خوزستان و همچنین نیاز روز افزون به تولید گاز سنتز به دلیلکاربرد های فراوان آن، دانستن شرایط بهینه عملیاتی حاکم بر ریفرمرها از طریق مدل سازی و شبیه سازی آنها را اجتناب ناپذیر نموده است. مدل سازی و شبیه سازی ریفرمر می تواند کمک شایانی به طراحی واحد های جدید ونیز تصحیح شرایط عملیاتی واحد های موجود نماید. در این مطالعه پس از مدل سازی و بدست آوردن روابط حاکم در دو بعد راکتور فرآیند میدرکس، به کمک یک کد رایانهایی که به زبانMATLABنوشته شد، حل گردید. نتایج حاصل از مدلسازی دمای گاز دودکش را،۱۳۵۰kدمای گاز فرایند۱۱۰۰K و مول متان در انتهای لوله ۱٫۸۸ بدست می دهدکه این نتایج براساس شرایط عملیاتی بدست آمده و اختلاف ناچیزی با نتایج تجربی دارند که این اختلاف ممکن است ناشی از استهلاک یا خطای فرایند باشد.پس از مقایسه ، ارزیابی و اطمینان از صحت نتایج، تاثیر شرایط عملیاتی بررسی تا شرایط عملیاتی بهینه لحاظ گردد