سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزانه سلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسن رضازاده – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی ازمهمترین مسائلی که همواره درصنایع تولیدی مورد توجه بودها ست ارایه محصولات متنوع باتوجه به نیاز مشتریان دردورههای مختلف ودرکمترین زمان و هزینه است دراین مقاله سعی برآن شدها ست که ازطریق ارایه یک مدل ریاضی یکپارچه زان بندی انجام عملیات برروی ماشین ها درسیستم تولید سلولی بهصورت انعطاف پذیر انجام شود برای جلوگیری ازهزینه چیدمان مجدد درهردوره باتوجه به ناپایدار بودن تقاضای دورههای مختلف این تخصیص بصورت غیرفیزیکی مجازی انجام خواهد پذیرفت علاوه براین برنامه ریزی تولید قطعات درهردوره برای براوردن تقاضا درمحیط پویا و همچنین کنترل و زمان بندی انجام عملیات امری است که توسط مدل ارایه شده تعیین خواهد گردید.