سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین نجفی – کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
طاهر محمودپور – کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب

چکیده:

هدف ازاین مقاله بررسی مسائل کیفی رودخانه با توجه به غلظت اکسیژن محلول و مواد مغذی زیرحوزه ی قره سو است این زیرحوزه یکی از زیرحوزه های رودخانه کرخه است رودخانه اصلی این زیرحوزه در مسیر خود پذیرای آلودگیهای نقطه ای و غیرنقطه ای شهرها کارخانجات صنعتی اراضی کشاورزی و … است دراین مقاله جهت درک بهتر از وضعیت کیفی رودخانه و مسائل آن مدل Qua12k برای این رودخانه براساس غلظت اکسیژن محلول و مقدار کل بار نیتروژن و فسفر کالیبره شده و نتایج آن مورد تحلیل واقع شد نتایج مدل نشان داد که مقدار اکسیژن محلول به طور کلی از مقادیر مجاز ۵ میلی گرم در لیتر کمتر بوده و بحرانی ترین بازه بازه بعد از کرمانشاه است که بیشترین مقدار TP,TN و کمترین مقدار DO را دارا است نتایج این مدلسازی به دلیل فقدان اطلاعات ورودی لازم دارای محدودیت بوده اما اعمال سناریوی کاهش بار آلودگی های ورودی به رودخانه در اثر احداث تصفیه خانه سبب بهبود وضعیت کیفی رودخانه می شود.