سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس کارگر – گروه مهندسی برق دانشگاه شهرکرد

چکیده:

تاکنون مدلهای بسیارزیادی برای کوره قوس الکتریکی پیشنهاد شده است که هیچکدام ازاین مدلها قادر به تبیین رفتار کوره بصورت کامل و دقیق نیستند و این بدلیل طبیعت غیرخطی و ماهیت تغییر پذیر با زمان این کوره هاست اینمقاله کاربرد مناسب شبکه های عصبی مصنوعی در مدلسازی کوره های قوس الکتریکی را نشان میدهد بدین منظور نتایج حاصل از مدل ANN با نتایج حاصل از مدلآماری باکس جنکینز B-J با یکدیگر مقایسه شده اند که مدل ANN نتایج به مراتب بهتری از خود نشان داده است.