سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هانیه شکرکار – دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده مهندسی شیمی،آزمایشگاه تحقیقاتی م
نوراله کثیری – دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده مهندسی شیمی،آزمایشگاه تحقیقاتی م
تورج محمدی – دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده مهندسی شیمی،آزمایشگاه تحقیقاتی ف

چکیده:

دسترسی و بهره برداری از داده های تجربی چنانچه از دقت و گستره مناسبی برخوردار باشند امکان توسعه مدلهای جعبه سیاه را ممکن می سازنددراین تحقیق داده های حاصل از آزمایش تصفیه پسابهای نفتی توسط غشاهای سرامیکی درفرایند میکروفیلتراسیون با استفاده ازبرنامه نویسی ژنتیک مدلسازی شده است مدل برنامه نویسی ژنتیک GP ابزار دقیقی برای پیش بینی شار عبوری از غشا میب اشد GP یک معادله ریاضی برای پیش بینی شاربراساس پارامترهای ورودی دما فشار و سرعت غلظت زمان به دست می آورد