سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

افشین حسنپورسعادتلو – کارشناس مهندسی ماشین های ریلی
امید اوژدلنیا – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
علی نقوی پور – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی

چکیده:

دراین پروژه سعی شده تا با مدلسازی کامپیوتری واگنی مجهزبه چرخ ومحور مستقل و معمولی به کمک نرم افزار ADAMS/Rail مقایسه ای بین خصوصیات رفتاری این نوع سیستمها درمقایسه با واگنهای مجهز به چرخ و محور معمولی بعمل آید همانگونه که از عنوان مقاله هم برمی آید مقایسه عمده بین این دو سیستم درزمینه میزان پایداری جانبی آنها درخط صاف و رفتار سایشی آنها درمسیرهای قوسدار میب اشد درانتهای نتایج حاصل ازمدلسازی دینامیکی با کارهای مشابهی که دراین زمینه انجام شده مقایسه شده است.