سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه الزهراء ، تهران
فاطمه مقدسی – کارشناسی ، مهندسی صنایع ، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه الزهراء ، تهرا
پریسا نادری پور – کارشناسی ، مهندسی صنایع ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه الزهرا، ، تهر

چکیده:

با توجه به فراهم بودن بستر بهره گیری از این انرژی در کشور، هم چنین با در نظر داشتن محدودیت های دسترسی به نرم افزار های مرتبط با انرژی خورشیدی، لزوم بکارگیری منابع موجود، به جهت بستر سازی برای این مهم احساس می شود..در این تحقیق با استفاده از مدلسازی کامپیوتری، توسط نرم افزار شبیه سازی Arena مدلی برای امکان سنجی فنی اقتصادی راه اندازی سیستمتهویه هوای خورشیدی در ایران، ایجاد شده است. با بکارگیری مدل ارائه شده، و با استفاده از داده های آب و هوایی نظیر دما و میزان تابش آفتاب در منطقه مورد نظر، که از طریق پایگاه های اطلاعاتی آب و هوایی بدست می آید، به تحلیل پارامترهای فنی اقتصادی، و میزان کارایی سیستم مورد مطالعه تحت شرایط اقلیمی منطقه مورد نظر، پرداخته می شود.آنگاه بهترین پیکره بندی اجزای سیستم، تحت شرایط اقلیمی محیط مورد نظر تهیه خواهد شد.این امر می تواند در قالب مطالعات امکان سنجی فنی اقتصادی، بسیار موثر بوده و موجب افزایش بهره وری و اثربخشی مطالعات شده و سرمایه گذاری را به صورت مناسبی عملیاتی نماید.