سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فهیمه کوزه کولانی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه ارومیه
عبدالناصر فضل نیا – دکتری پترولوژی از دانشگاه شهید باهنر کررمان ١٣٨۶ ، عضو هئیت علمی دانش

چکیده:

مجموعه مافیک کواترنری جنوبغرب سلماس شامل روانههای گدازه آتشفشانی در آذربایجان غربی است. این سنگها با طیف ترکیبی آلکالی لامپروفیر، لامپروفیرهای آلایش یافته و آندزی بازالت-بازالت و تراکی آندزیت به صورت رخنمون ستونهای منشوری، بر روی رسوبات دشت سیلابی قدیمی قرار گرفتهاند. این مجموعه از نظر ساختاری در مرز زونهای سنندج-سیرجان و ارومیه-دختر واقع شدهاند. عمده کانیهای تشکیل دهنده آنها، کلینوپیروکسن (اوژیت و دیوپسید) و پلاژیوکلاز و در مقادیر کمتر آمفیبل و بیوتیت میباشد. تمام این سنگها طبیعت آلکالن دارند. بر اساس ضرایب توزیع عناصر در کانیهای مختلف، عناصر لیتوفیل با شعاع یونی بزرگ LILE و سرب عمدتاً بوسیله آمفیبول، بیوتیت و کلینوپیروکسنهای اوژیتی، عناصر خاکی نادر REEs بوسیله آمفیبول و کلینوپیروکسن، عناصر با پتانسیل یونی بالا HFSE توسط آمفیبول و کلینوپیروکسن و عناصر سری اول فلزات واسطه جدول تناوبی، بسته به نوع سنگ و عنصر مورد مطالعه، بوسیله آمفیبول، کلینوپیروکسن، بیوتیت، ارتوپیروکسن و الیوین در طول تبلور کنترل میشده است.