سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش سراسری صنعت خودرو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا داودی – دانشگاه فنی حرفه ای دانشکده شهیدچمران اهواز
مهدی پشم فروش –
لیلا آقایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

درماشین کاری قطعات کیفیت سطح یکی از مهمترین ویژگی نیاز مصرف کننده است مشخصه اصلی کیفیت سطح روی قطعات ماشین کاری صافی سطح است باوجودمطالعات انجام شده برای یافتن رابطه ای ریاضی که صافی سطح را براساس پارامترهایفرایند تعریف کند هنوز رابطه جامعی شامل تمامی پارامترها ارایه نشده است درتحقیق حاضر بامدنظر قرار دادن سه پارامتر به عنوان ورودی فرایند صافی سطح با روش آماری رگرسیون به همراه نرم افزار SPSS مدلسازی شدهاست.