سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اکبر شیرزاد – دانشجوی دکتری مهندسی عمران
پیمان بدیعی – استادیار دانشگاه تهران
پیمان ارجمندی اکرم – کارشناس فنی

چکیده:

با توجه به استفاده مستقیم از منابع آب ضرورت پیشگیری از آلوده شدن آنها و ارایه راه کارهای مناسب برای پالایش منابع آب آلوده شده تعیین میزان آلودگی این منابع ناشی از ورود آلاینده های مختلف دارایاهمیتی انکار ناپذیر است از این رو ارایه مدلهای محاسباتی مناسب به عنوان ابزارلازم درانجام مطالعات دراین زمینه امری ضروری است دراین تحقیق یکمدل شبکه عصبی برمبنای داده های حاصل از مدل مقیاس طولی CORMIX و مدل انتگرالی CORJET برای شبیه سازی پخش آلودگی درمحیطهای آبی با چگالی یکنواختی ارایه گردیدهاست برای این منظور از یک سیستم شبکه عصبی پرسپترون چندلایه الگوریتم پسرو درانتشار خطا و تابع تحریک غیرخطی logsig استفاده شدها ست همچنین روش گام به گام آموزش مدل و نتایج حاصل از صحت سنجی آن ارایه گردیده است.