سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه سرشتی – کارشناسی ارشد مهندس یعمران
مرتضی کلاهدوزان – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بهمنظور بررسی انتقال آلودگی حرارتی ناشی از تاسیسات آبگیری طرح متانول سیراف ، ازمدلسازی عددی سه بعدی استفاده شده است جهت کالیبراسیون مدل درا بتدا اندازه گیری های میدانی جریان و دمای آب به مدت دو هفته درگرمترین ماه سال درمحدوده مطالعاتی انجام شد با انتخاب گزینه های مختلف برای موقعیت آبگیری و تخلیه آب گرم بهترین محل برای برداشت آب دریا و تخلیه آب گرم خروجی سیستمهای خنک کننده به گونه ای انتخاب گردید که دمای آبگیری متناسب با کارایی سیستم خنککننده باشد و همچنین آب برگشتی به گونه ای تخلیه گردد که میزان افزایش دما درمجاورت محل تخلیه درمحدوده مجاز از نظر ضوابط زیست محیطی باشد.